Studie avslöjar hjärnmarkör för arga drömmar

Och även om känslor upplevs både i vaket tillstånd och i drömmar har få studier undersökt de hjärnmekanismer som ligger till grund för den affektiva komponenten i drömmar. Doktoranden i psykologi Pilleriin Sikka upptäckte tillsammans med andra forskare från Åbo universitet, Högskolan i Skövde och University of Cambridge en gemensam känslomekanism mellan de två medvetandetillstånden.
Forskarna fick elektroencefalografiska inspelningar från deltagare under två separata nätter i ett sömnlaboratorium. Efter fem minuters anfall av REM-sömn (rapid eye movement) väcktes deltagarna och ombads beskriva sina drömmar och värdera de känslor de upplevde i drömmarna.

– Vi fann att personer som uppvisade större alfabands hjärnaktivitet i den högra frontala hjärnbarken jämfört med den vänstra under vakenhet på kvällen och under REM-sömn upplevde mer ilska i drömmarna. Denna neurala signatur är känd som frontal alfa asymmetri (FAA), förklarar Pilleriin Sikka, som är huvudförfattare till studien.

Alpha-bands hjärnaktivitet hänvisar till hjärnvågor med en frekvens på 8-12 Hz, och de är särskilt utbredda under avslappnad vakenhet. Alfavågor anses återspegla hämning av underliggande hjärnområden. Fler alfavågor i det högra frontala området indikerar således lägre aktivitet i den hjärnregionen.

– Tidigare studier har visat att frontal alfaasymmetri är relaterad till ilska och självreglering under vakenhet. Våra forskningsresultat visar att denna asymmetriska hjärnaktivitet också är relaterad till ilska som upplevs i drömmar. Frontal alfaasymmetri kan således spegla vår förmåga att reglera ilska inte bara i vaket tillstånd utan även i drömtillstånd, fortsätter Sikka.

Forskningen kan potentiellt bidra till att förstå den neurala grunden för det känslomässiga innehållet i mardrömmar, ett kännetecken för olika psykiska störningar och sömnstörningar. Den öppnar också nya frågor om huruvida det skulle vara möjligt att modulera känslomässiga upplevelser i drömmar genom att stimulera de frontala hjärnområdena med hjälp av hjärnstimuleringsteknik.

Finansiellt stöd till studien gavs av Finlands Akademi, Alfred Kordelin-stiftelsen, Finlands kulturstiftelse, Stiftelsen för Åbo universitet samt av ett forskningsanslag från International Association for the Study of Dreams och Dream Science Foundation.

Pilleriin Sikka, Antti Revonsuo, Valdas Noreika & Katja Valli: EEG Frontal Alpha Asymmetry and Dream Affect: Alpha Oscillations Over the Right Frontal Cortex During REM Sleep and Presleep Wakefulness Predict Anger in REM Sleep Dreams. Originalstudien publicerades i The Journal of Neuroscience den 15 april 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.