Tutkimus paljastaa vihaisten unien aivomarkkerin

Vaikka tunteita koetaan sekä valveillaolon että unien aikana, vain harvat tutkimukset ovat tutkineet unien affektiivisen komponentin taustalla olevia aivomekanismeja. Psykologian tohtorikoulutettava Pilleriin Sikka yhdessä muiden Turun yliopiston, Skövden yliopiston ja Cambridgen yliopiston tutkijoiden kanssa löysi yhteisen tunnemekanismin näiden kahden tajunnantilan välillä.
Tutkijat saivat elektroenkefalografiatallenteita osallistujilta kahden eri yön aikana unilaboratoriossa. Viiden minuutin REM-unen (rapid eye movement) jaksojen jälkeen osallistujat herätettiin ja heitä pyydettiin kuvailemaan uniaan ja arvioimaan unissa kokemiaan tunteita.

– Havaitsimme, että henkilöt, joilla esiintyi suurempaa alfakaistaisen aivotoiminnan aktiivisuutta oikealla etuotsalohkon aivokuorella verrattuna vasempaan iltavalvonnan ja REM-unen aikana, kokivat unissa enemmän vihaa. Tämä neuraalinen allekirjoitus tunnetaan nimellä frontaalinen alfa-asymmetria (FAA), selittää tutkimuksen pääkirjoittaja Pilleriin Sikka.

Alfakaistaisella aivotoiminnalla tarkoitetaan aivoaaltoja, joiden taajuus on 8-12 Hz, ja ne ovat erityisen yleisiä rennon valveillaolon aikana. Alfa-aaltojen ajatellaan heijastavan taustalla olevien aivoalueiden estoa. Enemmän alfa-aaltoja oikealla otsalohkon alueella viittaa siis vähäisempään aktiivisuuteen kyseisellä aivoalueella.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että otsalohkon alfa-asymmetria on yhteydessä vihaan ja itsesäätelyyn valveillaolon aikana. Tutkimustuloksemme osoittavat, että tämä epäsymmetrinen aivotoiminta liittyy myös unissa koettuun vihaan. Otsalohkon alfa-asymmetria saattaa siis heijastaa kykyämme säädellä vihaa paitsi valveillaolon myös unien aikana, jatkaa Sikka.

Tutkimus voisi mahdollisesti auttaa ymmärtämään erilaisten mielenterveys- ja unihäiriöiden piirteisiin kuuluvien painajaisten emotionaalisen sisällön hermostollista perustaa. Se avaa myös uusia kysymyksiä siitä, olisiko mahdollista moduloida unien tunnekokemuksia stimuloimalla otsa-aivojen alueita aivostimulaatiotekniikoiden avulla.

Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Suomen Akatemia, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Turun Yliopistosäätiö sekä International Association for the Study of Dreams and Dream Science Foundationin tutkimusapuraha.

Pilleriin Sikka, Antti Revonsuo, Valdas Noreika & Katja Valli: EEG Frontal Alpha Asymmetry and Dream Affect: Alpha Oscillations Over the Right Frontal Cortex During REM Sleep and Presleep Wakefulness Predict Anger in REM Sleep Dreams. Alkuperäinen tutkimus julkaistiin The Journal of Neuroscience -lehdessä 15. huhtikuuta 2019.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.