Czujnik koloru

ColorPAL firmy Parallax (Datasheet) jest miniaturowym czujnikiem koloru i światła. ColorPAL wykorzystuje diodę LED RGB do oświetlania próbki, jeden kolor na raz, wraz z konwerterem światła o szerokim spektrum na napięcie do pomiaru światła odbitego z powrotem. Ilość światła odbitego od próbki przy oświetleniu każdą z czerwonych, zielonych i niebieskich diod LED może być użyta do określenia koloru próbki. Obiekt musi być odblaskowy i niefluorescencyjny. Nie można wykryć koloru obiektów emitujących światło (np. diod LED).

Czujnik światła zastosowany w ColorPAL to TSL13T, który posiada krzywą czułości spektralnej (zaczerpniętą z karty katalogowej TSL13T) widoczną na rysunku i nałożoną na długości fal diod LED.

Krzywa czułości widmowej czujnika ColorPAL

Czujnik wysyła napięcie, proporcjonalne do całego światła, które widzi, ważone przez krzywą na rysunku. Dlatego, gdy obiekt jest oświetlony tylko czerwoną diodą LED, zareaguje on napięciem proporcjonalnym do czerwonej składowej koloru obiektu i podobnie będzie z niebieską i zieloną. Jeśli światło otoczenia miesza się z oświetleniem diod LED, jego wpływ można wyeliminować, próbkując najpierw bez włączonych diod LED, a następnie odejmując ten odczyt kolejno od każdej składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Ten pomiar referencyjny powinien być wykonywany przed każdym pomiarem koloru, aby wyeliminować wpływ zmiennych warunków otoczenia.

Czujnik ColourPAL wymaga tylko trzech połączeń: +5 V zasilania, masy i danych szeregowych. Można go wpiąć w złącze EXT_UART karty komunikacyjnej Robotic Homelab. Osobne piny TxD i RxD należy połączyć ze sobą za pomocą diody. Komunikacja z urządzeniem ColorPAL odbywa się za pomocą wejścia/wyjścia szeregowego, nadającego i odbierającego dane z prędkością od 2400 do 7200 bodów, przy użyciu nieodwróconego protokołu open-drain.

Schemat połączeń czujnika ColorPAL

Przykładowy kod umożliwiający odczyt wartości RGB, która jest drukowana na ekranie w formacie hex. Pomiary za pomocą czujnika ColorPAL zostaną wykonane automatycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.