FAMSI – Mayacodices – Samenvatting

Afbeeldingen van gedeelten uit de vier Mayacodices

SUMMARY:

De meest gebruikte uitgaven van de Codices van Dresden, Madrid en Parijs zijn misschien wel de tekeningen in de “Códices Mayas” van J. Antonio Villacorta’s en Carlos A. Villacorta’s “Códices Mayas”, die in 1930-1933 en 1976-1977 in Guatemala werden gepubliceerd. Deze werden uit de vrije hand getekend door Carlos A. Villacorta, en hoewel deze tekeningen veel lof hebben geoogst voor hun opmerkelijke nauwkeurigheid over zo’n enorm aantal bladzijden (iets meer dan 200), geloof ik dat de studie van Maya-tekens nu zo’n niveau heeft bereikt dat het gebruik van de Villacorta en Villacorta-tekeningen achterhaald zou moeten zijn. Kleine tekenfouten kunnen nu leiden tot grotere misverstanden over de glyphs, zowel in de stammen als in de grammatica van de geschreven woorden. Mijn harde oordeel is echter waarschijnlijk een minderheidsstandpunt, en de Villacorta tekeningen blijven waarschijnlijk de meest gebruikte weergaven door degenen die verhandelingen schrijven over de codices. De Villacorta tekeningen zijn goed te gebruiken in deze verhandelingen, en ze zijn gemakkelijk te gebruiken. Maar ik denk dat men meer kan zien, en nauwkeuriger, door de foto’s te gebruiken.

De Villacorta tekeningen behoren tot de meest toegankelijke weergaven. Een herdruk van de Villacorta Dresden is verkrijgbaar bij de Aegean Park Press (P.O. Box 2837, Laguna Hills, California 92654). (Er wordt geen datum gegeven voor de publicatie ervan; misschien was dat rond 1992). Een gecorrigeerde of herziene versie van de Villacorta Dresden verschijnt bij de Graz Dresden (1975).

Er moet nog veel werk worden verricht om de Maya Codices te begrijpen. De teksten zijn vaak vrij kort, en lijken daardoor bijna cryptisch. Kort gezegd, de codices die we nu hebben beschrijven astronomie, almanakken, nieuwjaarsceremonies en profetieën, maar ik denk dat het begrip van de passages in de codices, althans tot voor kort, niet zo ver is gevorderd als ons begrip van de inhoud van Maya-monumenten. Dit is een beetje ironisch, omdat zoveel van de eerste stappen in ons begrip van de glyphs voortkwamen uit de calendrische passages van de codices. (Er is iets universeels aan de taal van de wiskunde).

Bij het schrijven van dit beknopte overzicht van de Mayacodices en hun kopieën (in facsimile of boekvorm), heb ik zwaar geleund op de volgende bronnen:

Cooper, Roger J., (Notes provided to me on): “The Dresden Codex”, “The Madrid Codex”, “The Paris Codex”, “The Grolier Codex”, geen datum vermeld, maar rond 1995.

Gates, William E., “The Dresden Codex”, boekje bij de The Dresden Codex, The Maya Society, Baltimore, Maryland, 1932. Beschikbaar, met een kopie van Gates’ weergave van de Dresden Codex, op: http://www.wayeb.org/download/resources/dresden01.pdf.

Larned, J. N., editor, “Libraries: Frankrijk: The Bibliothèque Nationale”, in History for Ready Reference, from the Best Historians, Biographers, and Specialists, vol. 3 (pp. 2010-2012), The C. A. Nichols Co., Springfield, Mass.
(Dit is een artikel dat informatie bevat over de geschiedenis van de Bibliothèque nationale de France). Deel 3 is toegankelijk op: http://books.google.com/books?id=bIghAQAAMAAJ

Porter, James B., “The Paris Screenfold”, gearchiveerde illustraties van sommige Parijse pagina’s bestaan hier nog: http://web.archive.org/web/20030827025822/http://mayaglyphs.net/paris/paris.html.

Stuart, George E., “Introduction” in Bruce Love, The Paris Codex: Handboek voor een Maya-priester, University of Texas Press, Austin, 1994.

Stuart, George E., “Quest for Decipherment: A Historical and Biographical Survey of Maya Hieroglyphic Investigation” in Danien, Elin C., and Robert J Sharer, Editors: New Theories on the Ancient Maya, University Museum Monograph 77, The University Museum, Philadelphia, 1992.

Stuart, George E., (Review): “Los Codices Mayas” in Archaeoastronomy, Volume IX (1-4), pp. 164-176, College Park, Maryland, 1986.

Vail, Gabrielle, and Christine Hernández, 2005-2011 “The Maya Codices Database”, Versies 2.0 en3.0; de versie 3.0 website en database is beschikbaar op http://www.mayacodices.org/.

Bovendien wordt een uitstekende en gedetailleerde samenvatting van de bekende geschiedenissen van de codices gegeven in: Bricker, Harvey M. and Victoria R. Bricker, Astronomy in the Maya Codices, Memoirs of the American Philosophical Society, volume 265, American Philosophical Society, Philadelphia, 2011, pp 3-28.

FAMSI heeft veel waardering voor Randas historische overzicht van de vier Mayacodices. Kijkers worden verzocht per e-mail contact op te nemen met Randa Marhenke:

Vorige pagina | Inhoud

Terug naar begin van de pagina

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.