Harvinainen Shewanella putrefaciens -bakteeriemi tieliikenneonnettomuuspotilaalla Ranjan R, Chowdhary P

Tiivistelmä

Shewanella putrefaciens aiheuttaa harvoin infektioita ihmisille. Niitä esiintyy enimmäkseen ympäristössä ja elintarvikkeissa. Shewanelloja esiintyy usein sekaviljelmissä. Sitä on yhdistetty selluliittiin, välikorvatulehdukseen ja verenmyrkytykseen. Sitä voidaan löytää hengitysteistä, virtsasta, ulosteista ja keuhkopussinesteestä. Terapeuttista vaihtoehtoa varten ei ole varmaa ohjetta. Yleensä ne ovat herkkiä erilaisille mikrobilääkkeille, mutta ovat usein resistenttejä penisilliinille ja kefalotiinille. Raportoimme harvinaisesta S. putrefaciensin aiheuttamasta bakteremiasta potilaalla, jolla oli päävamma, johon liittyi polytrauma tieliikenneonnettomuuden jälkeen.

Avainsanat: Road traffic accident, Shewanella algae, Shewanella putrefaciens

How to cite this article:
Ranjan R, Chowdhary P. A rare case of Shewanella putrefaciens bacteremia in a patient of road traffic accident. Indian J Pathol Microbiol 2017;60:599-600

How to cite this URL:
Ranjan R, Chowdhary P. A rare case of Shewanella putrefaciens bacteremia in a patient of road traffic accident. Indian J Pathol Microbiol 2017 ;60:599-600. Saatavissa: https://www.ijpmonline.org/text.asp?2017/60/4/599/222965

Johdanto Top

Shewanella putrefaciens on gramnegatiivinen bakteeri. Sitä on eristetty meriympäristöistä sekä anaerobisesta hiekkakivestä Morrisonin muodostumassa New Mexicossa.
Vaikka se toimii hyvin harvoin ihmisen patogeenina, on S. putrefaciensin aiheuttamia infektioita ja bakteremiaa esiintynyt. Suuri osa ongelmista ennaltaehkäisyssä johtuu Shewanellan taipumuksesta tulla saastuttajaksi tai saprofyytiksi, mikä tarkoittaa, että se elää usein muiden bakteeri-infektioiden joukossa aiemmin vaurioituneissa elimissä, sekä bakteerin kyvystä selviytyä äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa ja hengitysteiden monimuotoisuudesta. Intiasta on raportoitu hyvin vähän tapausselostuksia S. putrefaciens -bakteremiasta. Raportoimme harvinaisesta S. putrefaciensin aiheuttamasta bakteremiasta potilaalla, jolla oli päävamma, johon liittyi polytrauma liikenneonnettomuuden jälkeen.

Tapausseloste Top

Sairaalassamme otettiin vastaan liikenneonnettomuuden aiheuttaman päävamman, johon liittyi polytrauma, saaneena 24-vuotias miespotilas. Hänen Glasgow’n kooma-asteikkonsa oli vastaanottohetkellä heikko, ja aivojen tietokonetomografiakuvauksessa näkyi useita ruhjeita. Hänellä oli molemminpuolinen solisluun murtuma, vasemman kyynärluun murtuma ja säteen murtuma. Myös leukaluut olivat murtuneet. Potilas intuboitiin välittömästi ja laitettiin hengityskoneeseen, ja hoito aloitettiin. Suonensisäinen piperasilliini/tazobaktaami ja suonensisäinen gentamysiini aloitettiin laajakirjoisen bakteerikattauksen aikaansaamiseksi. Myös suonensisäinen fenytoiini ja nesteytys aloitettiin. Hänen veri-, virtsa- ja endotrakeaalinen aspiraattinäytteensä toimitettiin laboratorioomme viljelyä ja herkkyyttä varten. Virtsa ja endotrakeaalinen aspiraatti olivat viljelyn perusteella steriilejä. Veriviljely tehtiin BacT/ALERT 3D ® -järjestelmällä (bioMerieux Inc., 100 Rodolphe Street, Durham, NC, USA). Hematologisissa tutkimuksissa todettiin, että valkosolujen määrä oli 14,5 × 109/l ja hemoglobiini 13,0 g/dl. Veren urea oli 39 mg/dl ja verensokeri 77 mg/dl. Seerumin elektrolyytit olivat natrium 140 mEq/L, kalium 4,4 mmol/L ja kalsium 7,3 mg/dl.

Veriviljelyssä näkyi veriagarmaljalla kuperia, pyöreitä, ruskean ruskean värisiä pesäkkeitä. MacConkey-agar-levyllä saatiin vaaleita pesäkkeitä. Gram-värjäys osoitti gramnegatiivisia bakteereita. Organismi oli positiivinen motiliteettitestissä, oksidaasireaktiossa ja tuotti rikkivetyä kolmoissokeriagarilla. Nitraatti pelkistyi nitriitiksi ja ornitiini dekarboksyloitui. Isolaatti tunnistettiin Shewanellaksi tavanomaisilla bakteriologisilla menetelmillä. Tunnistus vahvistettiin VITEK ® 2 -järjestelmällä (bioMerieux Inc., 100 Rodolphe Street, Durham, NC, USA) S. putrefaciensiksi. Antibioottiherkkyys tehtiin Kirby-Bauer-menetelmällä. Isolaatti oli herkkä kaikille yleisimmille gramnegatiiviseen kattavuuteen käytettäville antibiooteille, joita käytettiin Clinical and Laboratory Standards Institute -instituutin ohjeiden mukaisesti.

Kuva 1: Kasvu veriagarilla
Klikkaa tästä nähdäksesi

Potilasta ei voitu pelastaa parhaista yrityksistämme huolimatta. Hänellä oli polytrauma yhdessä päävamman kanssa. Häntä ei vieroitettu hengityskoneesta, ja hänet julistettiin kuolleeksi 15 päivän kuluttua sisäänpääsystä.

Keskustelu Top

S. putrefaciens on gramnegatiivinen, ei-fermentatiivinen, oksidaasipositiivinen, liikkuva bakteeri, joka tuottaa rikkivetyä. Sitä esiintyy laajalti luonnossa erityisesti meriympäristöissä. Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa S. putrefaciens voi olla ihmisen patogeeni. Se voi aiheuttaa monenlaisia kliinisiä oireyhtymiä, kuten bakteremiaa sekä iho- ja pehmytkudosinfektioita. S. putrefaciens -bakteerin aiheuttama infektio koskee tavallisimmin ihoa ja pehmytkudoksia, jotka liittyvät ihovaurioihin (trauma, viilto, haavauma) ja välikorvatulehdukseen. Primääristä bakteeremiaa, jonka kulku on fulminantti, esiintyy myös immuunipuutteisilla potilailla. S. putrefaciens ei yleensä aiheuta alempien hengitysteiden infektioita. Hengitysteiden kolonisaatio, johon voi liittyä infektio, on todettu harvinaisissa tapauksissa ysköksestä ja keuhkopussista viljellyistä isolaateista sekä tranthorakaalisten neulojen aspiraatioviljelmistä.
Sekä S. putrefaciens että Shewanella-levä ovat harvinaisia isolaatteja kliinisiltä koehenkilöiltä, sillä niiden luontaisia elinympäristöjä ovat kaikenlaiset vesistöt, kalat, öljyiset ruoka-aineet ja maa-aines,,,
CCDC tunnistaa kaksi S. putrefaciensin biotyyppiä, jotka perustuvat natriumkloridin kasvuvaatimukseen, sakkaroosin ja maltoosin hapettumiseen sekä kykyyn kasvaa Salmonella Shigella -agarilla. Khashe ja Janda ovat raportoineet, että S. algae on hallitseva ihmisen kliininen isolaatti, kun taas S. putrefaciens (CDC:n biotyyppi 1) edustaa enemmistöä ei-kliinisistä isolaateista.

S. putrefaciens säilyttää kuitenkin myös patogeenisen potentiaalin, lähinnä erityisissä ympäristöolosuhteissa. Suurin osa raportoiduista infektioista liittyykin kosketukseen saastuneen veden kanssa tai vammoihin tai tapahtumiin, joissa ihon koskemattomuus on jossakin määrin vaarantunut. Mahdollisia taudinaiheuttajia ovat myös pitkäaikaiset katetrit. Lisäksi S. putrefaciens -bakteeria on eristetty monimikrobisissa infektioissa, mutta meidän tapauksessamme se oli ainoa veriviljelystä eristetty patogeeni.

Johtopäätökset Top

Vaikka Shewanella on yleisesti ottaen herkkä mikrobilääkkeille, varhaisella diagnoosilla ja nopealla hoidolla voidaan vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta immuunipuutteisten potilaiden keskuudessa. Näin ollen korkea epäilyksen aste on tarpeen. Päättelemme, että näitä patogeenejä ei pitäisi pitää laboratoriokontaminaatioina eikä niitä pitäisi hylätä sellaisina.
Rahoitustuki ja sponsorointi
Ei ole.
Eriintyneiden etujen ristiriidat
Eriintyneiden etujen ristiriitoja ei ole.

Top

Fredrickson JK, Zachara JM, Kennedy DW, Dong H, Onstott TC, Hinman NW, et al. Biogeeninen raudan mineralisaatio, joka liittyy pohjaveden bakteerin harjoittamaan vesipitoisen rautaoksidin dissimilaatiopelkistykseen. Geochim Cosmochim Acta 1998;62:3239-57. Takaisin viitattuun tekstiin nro 1
Pagani L, Lang A, Vedovelli C, Moling O, Rimenti G, Pristerà R, et al. Shewanella putrefaciensin aiheuttama pehmytkudosinfektio ja bakteerikemia. J Clin Microbiol 2003;41:2240-1. Takaisin viitattu teksti nro 2
Hau HH, Gralnick JA. Shewanella-suvun ekologia ja biotekniikka. Annu Rev Microbiol 2007;61:237-58. Takaisin viitattu teksti nro 3
Durdu B, Durdu Y, Güleç N, Islim F, Biçer M. Harvinainen keuhkokuumeen aiheuttaja: Shewanella putrefaciens. Mikrobiyol Bul 2012;46:117-21. Takaisin viitattu teksti nro 4
Jorens PG, Goovaerts K, Ieven M. Shewanella putrefaciens isolated in a case of ventilator-associated pneumonia. Respiration 2004;71:199-201. Takaisin viitattu teksti nro 5
Brink AJ, van Straten A, van Rensburg AJ. Shewanella (Pseudomonas) putrefaciens -bakteremia. Clin Infect Dis 1995;20:1327-32. Takaisin viitattu teksti nro 6
Chen YS, Liu YC, Yen MY, Wang JH, Wang JH, Wann SR ym. Shewanella putrefaciens -infektion iho- ja pehmytkudosmanifestaatiot. Clin Infect Dis 1997;25:225-9. Takaisin viitattuun tekstiin nro 7
Vogel BF, Jørgensen K, Christensen H, Olsen JE, Gram L. Differentiation of Shewanella putrefaciens and Shewanella alga on the basis of the whole-cell protein profiles, ribotyping, phenotypic characterization, and 16S rRNA gene sequence analysis. Appl Environ Microbiol 1997;63:2189-99. Takaisin viitattu teksti nro 8
Khashe S, Janda JM. Shewanella-levän ja Shewanella putrefaciensin biokemialliset ja patogeeniset ominaisuudet. J Clin Microbiol 1998;36:783-7. Takaisin viitattu teksti nro 9
Butt AA, Figueroa J, Martin DH. Kolmen epätavallisen merieliön aiheuttama silmätulehdus. Clin Infect Dis 1997;24:740. Takaisin viitattu teksti nro 10

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.