Wallabout Bay

Skuer over bugten fra Williamsburg Bridge

Wallabout Bay er et lille vandområde i Upper New York Bay langs den nordvestlige kyst af New Yorks bydel Brooklyn, mellem de nuværende Williamsburg- og Manhattan-broer, over for Corlear’s Hook på Manhattan mod vest, på den anden side af East River. Wallabout Bay støder nu op til stedet for Brooklyn Navy Yard.

Navnet kommer fra det hollandske “Waal bocht”, som betyder “Vallonernes bugt”, opkaldt efter belgiske immigranter.

Kvarteret Wallabout grænser op til bugten.

Historie

Wallabout blev det første sted på Long Island, der blev bebygget af europæere, da flere familier af fransktalende walloner valgte at købe jord der i begyndelsen af 1630’erne, efter at de var ankommet til New Netherland i det foregående årti fra Holland. Bosættelsen i området begyndte i midten af 1630’erne, da Joris Jansen Rapelje udvekslede handelsvarer med Canarsee-indianerne for ca. 335 acres (1,36 km2) jord ved Wallabout Bay, men Rapelje ventede, ligesom andre tidlige Wallabout-sættere, mindst et årti med at flytte på fuld tid til området, indtil konflikterne med stammerne var blevet løst.

De fleste historiske beretninger angiver Rapeljes hus som det første hus, der blev bygget ved Wallabout Bay. Hans datter Sarah var det første barn født af europæisk afstamning i New Netherland, og Rapelje fungerede senere som Brooklyn-magistrat samt som medlem af Council of Twelve Men. Rapeljes svigersøn Hans Hansen Bergen ejede en stor jordlod, der lå ved siden af Rapeljes jordlod. I nærheden lå tobaksplantager, der tilhørte Jan og Peter Montfort, Peter Caesar Alberto og andre landmænd.

1766 kort

Med start i 1637 fungerede Wallabout som landingssted for den første færge over East River fra det nedre Manhattan. Cornelis Dircksen, den enlige færgemand, dyrkede jordlodder på begge sider – tæt på det sted, hvor Brooklyn Bridge nu spænder over – for at udnytte sin tid bedst muligt på begge flodbredder.

Et feudalt jordbesiddelsessystem blev ophævet i 1638, og den lille bosættelse blev en koloni af frie ejere: efter en tiårig periode, hvor kolonisterne skulle betale en tiendedel af deres udbytte til det hollandske Ostindiske Kompagni, ville de eje deres landbrugsjord. (“Bruijk” betyder “at bruge” og “leen” betyder “lån” på nederlandsk.) Den ydmyge “Bruykleen Colonie” udvidede sig fra Wallabout til at blive byen Brooklyn.

Området var det sted, hvor de berygtede britiske fængselsskibe lagde til under den amerikanske revolutionskrig (hvoraf det mest berygtede var HMS Jersey) fra ca. 1776-1783. Over 10.000 soldater og sømænd døde på grund af forsætlig forsømmelse på disse rådnende skrog, flere amerikanske dødsfald end fra alle slag i krigen tilsammen. Selv om deres lig blev begravet på den eroderende kyst i lavvandede grave eller ofte blot smidt over bord, samlede lokale kvinder resterne op, når de blev blotlagt eller skyllet i land, og mange flere blev opdaget i forbindelse med udviklingen af området og udvidelsen af moler. Det nærliggende Prison Ship Martyrs’ Monument i Fort Greene Park huser rester af fangerne og har udsigt over stedet for deres pinsler og død.

I 1848

I 1859

Bugten blev med tiden stedet for Brooklyn Navy Yard. Dele af bugten blev fyldt op for at udvide værftet. I slutningen af det 19. århundrede skabte fyldningen en lille ø, som er afbildet på Taylor Map of New York, og senere blev den forbundet med fastlandet ved hjælp af fyldning.

Gabriel Furman, i sine Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island (1824), sporer navnet fra det hollandske “Waal bocht” eller “bay (or bight) of the Walloons”, med henvisning til de oprindelige fransktalende bosættere i lokalområdet. En anden teori tilskriver det floden Waal, en arm af Rhinen, en vigtig indre vandvej i Nederlandene, der længe har været omtalt som “indre havn”, hvilket ville henvise til bugtens geografiske beliggenhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.