Kokeile näitä 4 (parempaa) vaihtoehtoa standardoidulle arvioinnille

Standardoitu testaus ei toimi. Haastatteluissamme, joihin osallistui yli 100 kouluttajaa ja asiantuntijaa, tämä tunne nousee esiin yhä uudelleen ja uudelleen.

Sir Ken Robinson kiteytti standardoidun arvioinnin ongelman sanomalla: ”Ongelma, joka minulla on monien standardisointien kanssa, on se, että ensinnäkin ne painottuvat hyvin paljon vertailuun ja kuvaukseen. Niistä ei ole kovin paljon hyötyä formatiivisista syistä, eivätkä ne ole kovin informatiivisia myöskään muille ihmisille. Standardoitujen testien ehkä merkittävin epäkohta on se, että ne ”tekevät mitattavasta tärkeämpää kuin tärkeästä mitattavaa.”

Miltä siis vaihtoehdot voisivat näyttää? Edutopian mukaan arvioinnissa olisi keskityttävä ”runsauden lähestymistapaan” eikä havaittuun vajeeseen. Kääntymällä pois vanhoista kilpailullisista, meritokraattisista järjestelmistä luovilla tavoilla voidaan korostaa lapsen vahvuuksia ja rakentaa niiden varaan, motivoida ja voimaannuttaa heitä ja helpottaa yksilöllistä opetusta, joka auttaa heitä kasvamaan.

Katsokaa näitä lähestymistapoja, joiden avulla arviointi voidaan muuttaa kokonaisvaltaiseksi, hyödylliseksi työkaluksi, jonka kaikki haluavat sen olevan.

Arvioi useammin (kyllä, oikeasti!)

Palautteen antamisen odottaminen oppimismoduulin loppuun asti ei ole opiskelijalle varsinaisesti arvokasta – moduuli on ohi, arvosana on annettu eikä enää ole mahdollisuuksia pohtia, harjoitella ja parantaa. Summatiivinen arviointi on hienoa hallinnollisiin tarkoituksiin, mutta kuinka paljon se auttaa oppijaa kasvamaan?

Live-time-arviointi on innovatiivinen lähestymistapa, jossa kouluttajat käyttävät verkkopohjaisia sovelluksia luodakseen live-time-palautekansion, mikä tarkoittaa, että vanhemmat näkevät edistymisen ja kasvun reaaliajassa ja opiskelijat saavat selville, miten he voivat parantaa omaa oppimistaan, juuri siellä ja silloin.

Tämä rehellinen viestintä tavoitteista ja seuraavista askeleista tarkoittaa, että vanhempien on helpompi ryhtyä oppimiskumppaniksi ja tarjota lapselle kokonaisvaltaista tukea oikea-aikaisesti.

Opiskelijat pystyvät paremmin ilmaisemaan oppimistaan ja tunnistamaan omat seuraavat askeleensa oppimisessa. Henkilökohtainen lähestymistapa arviointiin tarkoittaa, että heidän edistymisensä on yksilöllistä sen sijaan, että heitä verrattaisiin ikätovereihinsa. Tuloksena on enemmän itseluottamusta ja sisäistä motivaatiota – tärkeitä tekijöitä millä tahansa oppimispolulla.

Salli oppilaiden arvioida itse itseään

Opiskelijoiden ei tarvitse olla pelkkiä testien vastaanottajia. Anna heille toimivaltaa ja varusta heidät tavoilla, joilla he voivat mielekkäästi pohtia työtään, ja näet, kuinka he ovat entistä ylpeämpiä ja huolellisempia oppimisestaan.

Washington DC:ssä sijaitseva Two Rivers Public Charter School päätti, että ei riitä, että perinteiset arviointimenetelmät määrittelevät heidän oppilaidensa menestyksen. He rakensivat innovatiivisen lähestymistavan arviointiin, jonka tarkoituksena on keskittyä ”pehmeisiin taitoihin”, kuten kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutaitoihin.

Opiskelijat lähestyvät ennestään tuntematonta tehtävää, esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävää, johon liittyy rakentaminen perusmateriaaleilla, varustautuneina selkeästi kirjoitettuun, luokkatason mukaiseen rasteriin. Tehtävää suorittaessaan oppilas arvioi kunkin laatikon kriteerien perusteella, ovatko he aloittelevia, kehittyviä, taitavia vai esimerkillisiä tiettyjen taitojen, esimerkiksi tehokkaan päättelykyvyn, osoittamisessa.

Arvioimalla itseään, oppilailla on mahdollisuus hankkia ja kehittää metakognitiivisia taitojaan, ymmärtää täsmälleen, missä he tarvitsevat parannusta, ja pystyä puuttumaan näihin alueisiin välittömästi eikä vasta lukukauden lopussa.

Anna heidän tietää, että se on maraton, ei sprintti

Niin usein suhtaudumme lukukauden aikana saavutettuihin onnistumisiin merkityksettöminä, ja riippumatta siitä, mitä he ovat oppineet ja saavuttaneet, lapsen kyvyt arvioidaan viime kädessä koepäivän suorituksen perusteella. Tämä on varmasti takaperoista.

Työportfoliot ovat yksi vaihtoehto, joka voi ilmaista oppilaan kehitystä lukukauden tai vuoden aikana, näyttää itselleen ja muille, miten pitkälle hän on päässyt, ja havainnollistaa, että oppimisen arvo on matkassa, ei lopussa annettavassa arvosanassa. Opiskelijoiden portfoliot voivat olla fyysisiä tai digitaalisia, ja ne voivat olla jopa verkkoblogin muodossa.

Kambodžassa sijaitsevan Liger Leadership Academyn opiskelijat luovat parhaista töistään portfolion, joka edustaa heidän ainutlaatuista oppimismatkaansa ja henkilökohtaista kasvuaan. Ja heidän oppimismatkansa ovat varmasti ainutlaatuisia! Oppiminen on yksilöllistä siinä määrin, että aiempiin opiskelijaprojekteihin on kuulunut keinotekoisen riutan rakentaminen Kambodžan rannikolle, työskentely asiantuntijoiden ja poliitikkojen kanssa poliittisten muutosten aikaansaamiseksi ja jopa uraauurtavan kirjan tutkiminen, kirjoittaminen ja julkaiseminen alkuperäislajeista. Juuri sellaista arvokasta oppimista, jota on mahdotonta mitata kokeessa.

Huomioi koko lapsi

Normitetuissa kokeissa keskitytään yleensä keskeisiin akateemisiin oppiaineisiin, mutta koulut painottavat yhä enemmän muita elintärkeitä elämäntaitoja, joita ei ole niin helppo arvioida kuin matematiikkaa ja luonnontieteitä.

Kalifornialaisen Muse Schoolin kehittämä Blueprints on kokonaisvaltainen arviointimenetelmä, joka käsittelee oppilaan oppimiskokemuksen jokaista osa-aluetta ja tarjoaa oppilaalle selkeän toimintasuunnitelman, jonka avulla hän voi tutkia intohimojaan ja samalla kehittyä sosiaalisesti, emotionaalisesti ja akateemisesti.

Blueprintsin avulla oppilaat kehittävät taitojaan tavoitteiden asettamisessa, itsereflektiossa, intohimoon pohjautuvassa oppimisessa, itsetehokkuustekijöissä, viestinnässä ja kestävyydessä. Tämä lähestymistapa antaa lapsille selkeän viestin siitä, että akateemiset oppiaineet ovat vain yksi osa heidän henkilökohtaista kasvuaan, ja he saavat myös näyttöä siitä, että he ovat kokonaisvaltainen ja monipuolinen persoona, eivät vain kiitettäviä oppilaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.