1

Lääkärit käyttävät kognitiivisia testejä seuloakseen potilaita dementian varalta, mutta ne eivät aina pysty ennustamaan, mitkä potilaat, joilla on lievä kognitiivinen heikkeneminen, saavat Alzheimerin taudin.

Dementian tunnistamiseen käytetään myös toista testiä, joka mittaa kykyä tunnistaa hajuja, ja tämä testi voi olla epänormaali sekä Alzheimerin taudissa että muissa dementian muodoissa.

Ei ole olemassa lopullista seulontatestiä, jonka avulla voitaisiin ennustaa, mitkä potilaat, joilla on lieviä kognitiivisia ongelmia, tulevat sairastamaan Alzheimerin tautia, monille henkilöille tehdään usein vaikeita ja kalliita diagnostisia tutkimuksia.

”Kukaan ei ole aiemmin tutkinut, ennustaako hyvin suoriutuminen sekä hajujen tunnistustestissä että globaalissa kognitiivisen suorituskyvyn testissä paremmin pientä kognitiivisen heikkenemisen tai Alzheimerin taudin kehittymisen riskiä”, sanoo D. P. Devanand, MBBS, MD, artikkelin pääkirjoittaja, psykiatrian professori (neurologiassa ja Gertrude H. Sergievsky -keskuksessa) Columbian yliopistossa Vagelos Collegessa lääkäreiden ja kirurgien laitoksella ja New Yorkin osavaltion mielenterveysinstituutin tutkija psykiatri. ”Jos voisimme tunnistaa tarkasti henkilöt, jotka eivät todennäköisesti sairastu kognitiiviseen heikkenemiseen ja Alzheimerin tautiin, vähentäisimme tarvetta tarpeettomiin diagnostisiin tutkimuksiin PET-kuvantamisella ja lumbaalipunktiolla, jotka voivat olla hankalia ja kalliita, ja parantaisimme potilaiden valintaa kliinisiin tutkimuksiin, mukaan lukien mahdollisesti ennaltaehkäisevät tutkimukset.”

Mitä tutkijat tekivät ja mitä tutkimuksessa havaittiin

Tutkijat analysoivat tietoja 749 iäkkäästä aikuisesta, joilla oli lievä kognitiivinen heikentyminen ilman dementiaa eräässä urbaanissa yhteisössä ja jotka suorittivat lyhyen kognitiivisen seulontatestin ja 40-kohtaisen hajutunnistustestin, joka sisältää lyhyemmän 12-kohtaisen testin. Osallistujia seurattiin sen jälkeen keskimäärin neljän vuoden ajan, jotta nähtiin, diagnosoitiinko kenelläkään heistä myöhemmin Alzheimerin tauti tai muu dementia.

Seuranta-aikana 109 osallistujista sairastui dementiaan, ja valtaosa heistä sai Alzheimerin taudin diagnoosin.

Tutkijat havaitsivat, että melkein kaikki (96,5 %) osallistujista, jotka suoriutuivat molemmista testeistä hyvin, eivät sairastuneet dementiaan tutkittavan ajanjakson aikana. Niistä, jotka saivat hyvät pisteet näistä testeistä, kenenkään 70-75- tai 81-83-vuotiaan ei havaittu siirtyvän dementiaan tutkimusjakson aikana.

”Nämä havainnot vastaavat tämän tutkimuksen uudenlaista ja ainutlaatuista tavoitetta ja viittaavat siihen, että ikääntyneiden aikuisten kohdalla jopa 80-luvun puoliväliin asti, jotka eivät ole heikentyneet sekä lyhyessä hajujen tunnistamistestissä että lyhyessä globaalissa kognitiivisessa testissä, siirtyminen dementiaan lähivuosien aikana on hyvin epätodennäköistä eikä dementian jatkotutkimusarviointi tyypillisesti ole tarpeellista”, Devanand lisää.

Nämä havainnot vahvistavat aiemmasta, erillisestä kliinisestä kohortista saadut todisteet, johon kuului 144 potilasta, joilla oli lievä kognitiivinen heikentyminen ja joita seurattiin kolmen vuoden ajan. Kyseisessä tutkimuksessa yhdenkään alle 70-vuotiaan osallistujan, jolla oli korkeat UPSIT-pisteet (pidempi hajujen tunnistustesti verrattuna BSIT-testiin), ei havaittu siirtyvän dementiaan.

Lisätutkimuksia perusterveydenhuollossa tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa ja arvioida näiden havaintojen, jotka saatiin yhteisökohortissa, käytännön sovellettavuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.