Wallabout Bay

Pohled přes zátoku z Williamsburg Bridge

Wallabout Bay je malá vodní plocha v zálivu Upper New York Bay podél severozápadního pobřeží newyorské čtvrti Brooklyn, mezi dnešními Williamsburgským a Manhattanským mostem, naproti Corlear’s Hook na Manhattanu na západě, přes East River. Wallabout Bay nyní sousedí s areálem Brooklyn Navy Yard.

Jméno pochází z nizozemského „Waal bocht“, což znamená „Valonský záliv“, pojmenovaný podle belgických přistěhovalců.

S zálivem sousedí čtvrť Wallabout.

Historie

Wallabout se stal prvním místem na Long Islandu osídleným Evropany, když se zde počátkem 30. let 16. století rozhodlo koupit půdu několik rodin francouzsky mluvících Valonů, kteří v předchozím desetiletí přišli z Holandska do Nového Nizozemí. Osídlování oblasti začalo v polovině 30. let 16. století, kdy Joris Jansen Rapelje vyměnil obchodní zboží s indiány kmene Canarsee za přibližně 335 akrů (1,36 km2) půdy v zátoce Wallabout Bay, ale Rapelje, stejně jako ostatní první valonští osadníci, čekal nejméně deset let, než se do oblasti přestěhoval na plný úvazek, dokud se nevyřešily konflikty s kmeny.

Většina historických zpráv uvádí Rapeljeho dům jako první dům postavený v zátoce Wallabout Bay. Jeho dcera Sarah byla prvním dítětem narozeným v Novém Nizozemí z evropského rodu a Rapelje později působil jako brooklynský soudce a také jako člen Rady dvanácti mužů. Rapeljeho zeť Hans Hansen Bergen vlastnil velký pozemek sousedící s Rapeljeho pozemkem. Nedaleko se nacházely tabákové plantáže patřící Janu a Peteru Montfortovým, Peteru Caesaru Albertovi a dalším farmářům.

1766 map

Od roku 1637 sloužil Wallabout jako přístaviště prvního přívozu přes East River z dolního Manhattanu. Cornelis Dircksen, osamělý převozník, obhospodařoval pozemky na obou březích – poblíž místa, kde se dnes klene Brooklynský most, aby co nejlépe využil svůj čas na obou březích řeky.

V roce 1638 byl pozastaven feudální systém držby půdy a malá osada se stala kolonií svobodných vlastníků: po desetiletém období, kdy platili Nizozemské východoindické společnosti desetinu výnosu, měli kolonisté vlastnit svou zemědělskou půdu. („Bruijk“ znamená v nizozemštině „užívat“ a „leen“ znamená „půjčka“.) Skromná „Bruykleen Colonie“ se rozšířila z Wallaboutu a stala se městem Brooklyn.

V této oblasti kotvily během americké revoluční války nechvalně známé britské vězeňské lodě (nejznámější z nich byla HMS Jersey), a to přibližně v letech 1776-1783. Na těchto hnijících korábech zemřelo v důsledku úmyslného zanedbání péče více než 10 000 vojáků a námořníků, což bylo více amerických obětí než ve všech válečných bitvách dohromady. Ačkoli jejich mrtvoly byly pohřbeny na erodujícím pobřeží v mělkých hrobech nebo často jednoduše hozeny přes palubu, místní ženy sbíraly ostatky, když byly obnaženy nebo vyplaveny na břeh, a mnoho dalších bylo objeveno s rozvojem oblasti a rozšiřováním přístavišť. Nedaleký Památník mučedníků z vězeňských lodí v parku Fort Greene uchovává ostatky vězňů a shlíží na místo jejich mučení a smrti.

V roce 1848

V roce 1859

Zátoka se nakonec stala místem, kde se nachází Brooklynská námořní loděnice. Části zálivu byly zasypány za účelem rozšíření loděnice. Koncem 19. století výplň vytvořila malý ostrov, jak je znázorněno na Taylorově mapě New Yorku, a později jej výplň spojila s pevninou.

Gabriel Furman ve svých poznámkách Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island (1824), odvozuje název od holandského „Waal bocht“ neboli „záliv (nebo zátoka) Valonů“, což odkazuje na původní francouzsky mluvící osadníky místní oblasti. Jiná teorie jej připisuje řece Waal, rameni Rýna, důležité vnitrozemské vodní cestě v Nizozemsku, dlouho označované jako „vnitřní přístav“, což by vypovídalo o geografické poloze zálivu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.